A A A
Togarar flagsins  hfn yfir jlin.
Togarar flagsins hfn yfir jlin.

Á árinu 2015 öfluðu skip Hraðfrystihússins-Gunnvarar hf, 14.054 tonna að verðmæti 4.084 milljóna króna samanborið við 12.277 tonna afla  að verðmæti 3.248 milljónir króna árið 2014.

 

Þetta er 14,5% aukning í afla og 26% aukning í aflaverðmæti. Árið 2015 var því bæði metár í afla og aflaverðmæti.

 

Þessa aukningu í afla og aflaverðmæti má einkum rekja til þess að enginn togara fyrirtækisis fór í slipp á árinu, góðrar kvótastöðu um áramót og lítilsháttar aukningu í kvóta.

 

Valur og Örn stunduðu rækjuveiðar í Ísafjarðardjúpi og öfluðu vel.

 

Almennt var verðþróun sjávarfangs jákvæð ef undan er skilin mikil lækkun á makríl afurðum.

 

Aflabrögð ársins 2015 voru almennt mjög góð sem þakka má skynsamlegri nýtingu auðlindarinnar sem leitt hefur til hagkvæmari sóknar.

Afli skipa
  2015 2015 2014
Júlíus Geirmundsson 4.919 tonn 1.901 mill. 1.435 mill.
Páll Pálsson 5.524 tonn 1.252 mill. 953 mill.
Stefnir 3.396 tonn 844 mill. 737 mill.
Valur og Örn 215 tonn 87 mill. 123 mill.
Samtals. 14.054 tonn 4.084 mill. 3.248 mill.

Togara félagsins héldu til veiða á nýju ári þann 2. janúar kl 14:00.

Í fréttatilkynningunni skorar Landssamband veiðifélaga (LV) á Hraðfrystihúsið-Gunnvöru hf. (HG) að hætta við áform um sjókvíaeldi á laxi í Ísafjarðardjúpi.

 

Allt frá árinu 2010 hefur HG unnið að undirbúningi eldis laxfiska í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi. Þann 28. desember 2011 sendi HG tilkynningu til Skipulagsstofnunar um fyrirhugaða 7.000 tonna framleiðslu á eldisfiski í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi. Málið hefur þvælst um í stjórnsýslunni og til að flýta ferlinu var tekin sú ákvörðun að fá fyrst heimild til eldis á regnbogasilungi og síðan vinna að því að fá öll tilskilin leyfi til eldis á laxi. Í framhaldi af því  voru auglýst drög að matsáætlun fyrir 6.800 tonna framleiðslu á laxi í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi eins og gert er ráð fyrir í lögum  nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Málið er því í lögformlegu ferli þar sem Landssamband veiðifélaga getur komið sínum athugasemdum á framfæri eins og gert er ráð fyrir í lögunum.    

 

Í fréttatilkynningu LV kemur fram að þeir muni leitast við eftir fremsta megni að stöðva fyrirhugaða framkvæmd eldis norskra laxa á öllum stigum málsins og leita atbeina dómstóla til að hnekkja útgáfu eldisleyfis ef svo ber undir.  HG vill benda á að í öllu umsóknarferlinu hefur fyrirtækið farið að lögum.

 

Fiskeldisstarfsemin er nú öll á vegum Háafells ehf. sem er dótturfyrirtæki HG og  telur LV að með því sé fyrirtækið að skjóta sér undan skaðabótaskyldu. Tekið skal fram að í lögum nr. 71/2008 um fiskeldi eru gerðar kröfur um eigin fjármögnun eldisaðila og þar gilda sömu reglur um Háafell og HG.

 

Ef vel er vandað til verka getur fiskeldisstarfsemi skapað verðmæt störf á svæðinu sem verið hefur í varnarbaráttu undanfarin ár. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig endanlega verði staðið að uppbyggingu og öll fiskeldisstarfsemi því verið sameinuð undir eitt félag sem HG hefur verið eignaraðili að í um áratug.

 

Frekari upplýsingar veitir Kristján G. Jóakimsson, gsm 8931148.

Eldri frslur
Jlus G. S-270
Pll Plsson S-102
Stefnir S-28
rn S-31
Vefumsjn