Starfsumsókn á sjó

Vinsamlegast fyllið út í alla viðeigandi reiti.

Almennar upplýsingar | General Information
(Bakveiki, ofnæmi o.fl. skráist í þennan reit) | (If you have issues such as back pain or allergy, you register that here)
Spurningin á bæði við um munntóbaks- og neftóbaksnotkun | The question covers both nose- and mouth tobacco use.
Menntun og réttindi / Education and professional qualifications
Umsækjandi hefur lokið Slysavarnaskóla Sjómanna / Applicant has finished the Icelandic association for search, rescue & injury prevention school.
Um starf sem sótt er um
Ef óskað er eftir tímabundnu starfi eða sumarstarfi, sláðu þá inn ósk um upphafs- og enda dagsetningu starfs | If you are seeking for a temporary job, please enter desired starting date and end date.
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri útgerðar-störfum | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous fishing companies
Nefndu nöfn fyrirtækja, starfsvettvang, starfstímabil og yfirmenn í fyrri störfum sem EKKI teljast útgerðir | Specify name of companies, occupation, employment time and supervisors names in previous jobs that are NOT related to fishing companies
Tilgreindu nafn og símanr. meðmælanda. Ef enginn meðmælandi er til staðar, skrifaðu þá "Enginn" í þennan reit. | Specify name and phone number of recommenders. If no recommender exist, write "None" in this field.
Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri | Any comments you want to add to the application