Tíðindi

þriðjudagurinn 19. júní 2001

Áframeldi Þorsks

Þorskur vigtaður og merktur.

Í dag var lokið við að vigta og merkja þorsk í þremur eldiskvíum á Skutulsfirði, Verkefnið er unnið af starfsmönnum Hraðfrystihússins-Gunnvarar og Katli Elíassyni í Bolungarvík í samvinnu við Hafrannsóknarstofnun á Ísafirði, Rannsóknarstofnun fiskiðnaðarins á Ísafirði, Háskólann á Akureyri og Fóðurverksmiðjuna Laxá. Markmið verkefnisins er að þróa votfóður með það að markmiði að lámarka fóðurkostnað, Rannsaka áhrif fóðurgerðar á vöxt og að leggja mat á hagkvæmni þorskeldis. Verkefnisstjóri er Kristján G. Jóakimsson.
þriðjudagurinn 12. júní 2001

Metveiðiferð

Júlíus slær fyrri met

Júlíus Geirmundsson er á landleið úr metveiðiferð. Áætlað aflaverðmæti í þessari veiðiferð sem hófst 16. maí er rúmar 160 milljónir. Veiðiferðin hefur staðið í 24 sólarhringa sem gerir um 6,7 milljónir á sólarhring að jafnaði. Mánudaginn 28. maí létti Júlíus á sér í Reykjavík. Aflin um 600 tonn upp úr sjó af grálúðu fékkst út á “Torgi”.
mánudagurinn 26. mars 2001

Aðalfundur 24. mars 2001

Niðurstöður aðalfundar Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf, laugardaginn 24. mars 2001


Mættir voru á fundinn hluthafar 84,29% hlutafjár.

1. Kosning stjórnar og varastjórnar:

Tillaga um menn í aðalstjórn var samþykkt:
Ágúst Kr. Björnsson
Elías Ingimarsson
Gunnar Jóakimsson
Kristján G. Jóhannsson
Þorsteinn Vilhelmsson

Tillaga um einn mann í varastjórn var samþykkt:
Brynjólfur Bjarnason.

2. Kosning endurskoðanda:
Tillaga um Þorvarð Gunnarsson, Deloitte & Touche var samþykkt.

3. Tillag um greiðslu arðs var samþykkt.
Aðalfundur Hraðfrystihússins – Gunnvarar hf haldinn 24. mars 2001 samþykkir að greiða 10% arð vegna ársins 2000 en vísar að öðru leiti til ársreiknings um ráðstöfun hagnaðar. Viðskipti með hluti án arðs hefjast 25. mars 2001 samþykki fundurinn tillöguna.

4. Tillaga um þóknun til stjórnarmanna og endurskoðenda var samþykkt. Tillaga um að þóknun til stjórnarformanns verði krónur 800.000, krónur 400.000 til meðstjórnenda og kr. 200.000 til varastjórnarmanns. Endurskoðand samkvæmt framlögðum reikning.

5. Tillaga um að stjórn félagsins fá heimild til kaupa á eigin hlutum var samþykkt. Stjórn félagsins er veitt heimild til kaupa á eigin hlutum í félaginu í samræmi við ákvæði 55. gr. hlutafélagalaga. Gildir heimild þessi til handa stjórn í átján mánuði frá samþykki hennar og heimilar stjórn kaup á hámarki 10% hlutafjár í félaginu. Stjórn félagsins er ekki heimilt að greiða lægra verð fyrir hlutina en nemur 80% af skráðu verði á Verðbréfaþingi Íslands hf og ekki hærra verði en 10% hærra en skráð verð á Verðbréfaþingi Íslands hf.

Á stjórnarfundi sem haldinn var strax að loknum aðalfundi var Þorsteinn Vilhelmsson kosinn formaður stjórnar og Kristján G. Jóhannsson varaformaður.

Framkvæmdastjóri sagði í ræðu sinni á fundinum meðal annars. Miðað við óbreytta starfssemi og líkar ytri aðstæður mun fyrirtækið skila hlutfallslega svipaðri framlegð og á síðastliðnu ári og verða gert upp með hagnaði á yfirstandandi ári.
miðvikudagurinn 27. desember 2000

Met aflaverðmæti

Frystiskip Hraðfrystihússins-Gunnvarar h.f. , Júlíus Geirmundsson kom til hafnar fyrir hádegi á Þorláksmessu úr síðustu veiðiferð ársins.

Aflaverðmæti skipsins í veiðiferðinni var rúmar 90 milljónir króna og er heildaraflaverðmæti ársins því 943 milljónir króna og hefur aldrei verið meira. Hásetahlutur er um 10 milljónir fyrir árið.

Júlíus heldur til veiða í fyrstu veiðiferð næsta árs þann 2. janúar nk.
þriðjudagurinn 12. desember 2000

Hluthafafundur

Hraðfrystihúsið - Gunnvör hf. auglýsir hluthafafund sem haldinn verður fimmtudaginn 14. desember n.k kl. 16.

Fundurinn verður haldinn í kaffisal félagsins í Hnífsdal.

Dagskrá:
1. Tillaga stjórnar um nýja málsgrein við samþykktir félagsins, verður hún 4. mgr., 4. gr. í samþykktum félagsins.
Greinin kveður á um heimild til stjórnar um hækkun á hlutafé félagins um kr. 24.600.000 og að núverandi hluthafar falli frá forkaupsrétti.
2. Önnur mál.

Stjórn Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf.

Einar Valur Kristjánsson.