Tíðindi

fimmtudagurinn 27. desember 2018

Áramótakveðja framkvæmdastjóra

Tímamót hafa orðið í sögu HG, starfsmanna þess og íbúa hér við Djúp á árinu sem er að líða.


Staða fiskeldismála

Eftir 16 ára uppbygginarskeið í fiskeldi er svo komið að dótturfyrirtækið Háafell er ekki með neinn fisk í sjókvíum í Ísafjarðardjúpi. Þrátt fyrir að framleiða heilbrigð og hraust laxaseiði á Nauteyri höfum við þurft að láta þau frá okkur vegna stöðu leyfismála sem velkjast um í stjórnkerfinu. Því miður hefur það leitt til uppsagna á reynslumiklu og góðu starfsfólki sem mikil eftirsjá er að.

Vonir voru bundnar við endurskoðun áhættumats erfðablöndunar sem forstjóri Hafró hafði boðað þegar „sól stæði hæst á lofti“. Sumarsólstöðurnar urðu þó ekki fyrr en 5. júlí. Ekki var staðið við endurskoðun matsins en tilkynnt að óskað yrði eftir samstarfsaðilum um eldi á 3.000 tonnum af laxi í Djúpinu. Átti auglýsing í þá veru að birtast í lok ágúst, það stóðst ekki.  Háafell fékk þá upplýsingar um að auglýst yrði í október, það stóðst ekki heldur. Síðan þá hefur forstjóri Hafró ekki séð ástæðu til þess að svara fyrirspurnum Háafells um málið þrátt fyrir ítrekaðar óskir .
Samfélögin við Djúp eru því í gíslingu Hafró og stjórnsýslunnar og á meðan koðna niður réttmætar væntingar til uppbyggingar atvinnulífs á svæðinu.  Er það því einlæg ósk okkar að stjórnmálamenn muni á nýju ári setja strangar og skýrar reglur um fiskeldi sem hægt verður að vinna eftir og treysta á. Óvissan er okkar versti óvinur.


Nýr Páll Pálsson

Þrátt fyrir mótlæti í uppbyggingu fiskeldis er vert að gleðjast yfir komu nýs ísfisktogara fyrirtæksins. Nýr og glæsilegur Páll Pálsson ÍS 102 sigldi inn Djúpið þann 5. maí og tók fjölmenni á móti áhöfninni eftir langa siglingu frá Kína. Aðstaða um borð er til fyrirmyndar, við hönnun skipsins var sérstaklega horft til orkusparnaðar og mikil áhersla er lögð á góða meðferð á afla til þess að hámarka gæði. Með meiri kröfum og harðari samkeppni er nauðsynlegt að hafa bestu tæki sem völ er á. Þannig tekst okkur að laða til okkar hæfasta starfsfólkið og framleiða vörur í hæsta gæðaflokki. Vil ég við þetta tækifæri þakka kærlega fyrir allar þær árnaðaróskir og kveðjur sem okkur bárust vegna þessara tímamóta.  

 

Útvegurinn í forystu

Veiðar og vinnsla hafa gengið vel á árinu enda ástand fiskistofna við Íslandsstrendur almennt gott. Sem dæmi fór aflaverðmæti á Stefni ÍS í fyrsta sinn yfir milljarð á almanaksárinu en aflinn var 5.250 tonn. Sjálfbær nýting og góð umgengni við auðlindir eru lykilatriði fyrir sjávarútvegsfyrirtæki í dag, hvort sem er í villtum fiskistofnum eða eldisfiski.
Plastmengun, súrnun sjávar og losun gróðurhúsalofttegunda eru allt hættur sem steðja að sjálfbærri nýtingu ef ekki verður brugðist við. Sjávarútvegurinn hefur tekið af skarið og er í forystu á Íslandi í því að minnka olíunotkun. Frá árinu 1990 hefur olíunotkun á Íslandi aukist um 57% en í sjávarútvegi hefur hún dregist saman um 46%.  Slíkur árangur næst til dæmis vegna fjárfestinga í sparneytnari skipum eins og Páli Pálssyni þar sem væntingar eru um að losun á hvert veitt kíló af fiski verði tugum prósenta minni en á fyrirrennara hans.

Starfsmönnum okkar þakka ég samfylgdina á árinu sem er að líða og óska  þeim og landsmönnum öllum velfarnaðar á nýju ári.


Einar Valur Kristjánsson, framkvæmdastjóri HG.
 

sunnudagurinn 23. desember 2018

Gleðileg jól

HG óskar núverandi og fyrrum starfsfólki sínu, fjölskyldum þeirra, viðskiptavinum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári.

Samkvæmt venju hefjast jólin á Hnífsdalsbryggju með skötuveilsu í hádegi síðasta vinnudags fyrir jól. Árið í ár var engin unantekning, vel var mætt á föstudaginn og bragðaðist skatan sem er verkuð af Lionsmönnum á Ísafirði einstaklega vel.

þriðjudagurinn 21. ágúst 2018

Háafell sækir að nýju um regnbogasilungsleyfi

Háafell, dótturfélag Hraðfrystihússins - Gunnvarar hf, hefur sótt að nýju um starfs- og rekstrarleyfi fyrir 6.800 tonna framleiðslu á regnbogasilungi og 200 tonna framleiðslu af þorski á ári í Ísafjarðardjúpi. 

Í júli 2017 felldi úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála starfsleyfi Háafells fyrir sömu framleiðslu úr gildi vegna kæru veiðiréttarhafa. Tekið hefur verið tillit til þeirra annmarka sem úrskurðarnefndin rökstuddi sína ákvörðun með en þeir voru tæknilegs eðlis.

Frá árinu 2011 hefur Háafell stefnt að því að hafa leyfi til þess að ala bæði regnbogasilung og lax í Ísafjarðardjúpi og felst því engin stefnubreyting í umsókninni. Þvert á móti endurspeglar hún skýran vilja til þess að starfrækja áfram umhverfisvænt fiskeldi í Ísafjarðardjúpi líkt og fyrirtækin hafa gert síðan árið 2002.
Mikil þekking hefur skapast hjá starfsmönnum fyrirtækisins á rekstri slysalauss sjókvíaeldis undanfarin 16 ár sem mikilvægt er að missa ekki niður heldur nýta og byggja á til framtíðar og er umsóknin liður í því.

Háafell hefur lagt mikla vinnu í að mæta hagsmunum veiðiréttarhafa í gegnum 7 ára umsóknarferlið, á þann hátt að fiskeldið og nýting veiðivatnanna geti farið saman. Liður í því er útfærsla og tillögur um mótvægisaðgerðir sem byggja á bestu reynslu annarra eldisþjóða.
Fyrir þá sem vilja kynna sér nánar uppbyggingaráform Háafells  og tillögur að mótvægisaðgerðum við Ísafjarðardjúp er bent á ítarlega matsskýrslu Háafells fyrir laxeldi.

 

 

þriðjudagurinn 12. júní 2018

Viðurkenning fyrir sjófrystar afurðir inn á markaði í Norður Ameríku.

Við brottför frystitogarans Júlíusar Gerimundssonar ÍS 270 eftir sjómannadag veitti High Liner Foods útgerð og áhöfn viðurkenningarskjöld fyrir framleiðslu á sjófrystum þorsk- og ýsuafurðum. 

Með þessari "sérstöku viðurkenningu fyrir veittan stuðning í framleiðslu fiskafurða í Icelandic vörumerkið" vilja forsvarmenn High Liner Foods þakka fyrir góð og gild viðskipti.

High Liner Foods er leiðandi í framleiðslu og sölu á virðisaukandi frosnum fiskafurðum inn á markaði í Norður Ameríku. Kaupandinn gerir miklar kröfur um gæði og vottanir gagnvart umhverfi og samfélagslegri ábyrgð sem snúa meðal annars að öryggi og velferð starfsmanna. Viðurkenningin er því góð hvatning fyrir útgerð og áhöfn í sínum daglegu störfum fyrir kröfuharðan alþjóðlegan matvælamarkað.

mánudagurinn 11. júní 2018

Veiðiréttarhafar á villuslóð

Landssamband veiðifélaga (LV) hefur krafist rannsóknar á málsmeðferð Skipulagsstofnunar á umhverfismati Háafells fyrir laxeldi í Ísafjarðardjúpi. Í rökstuðningi LV er ýjað að meintri vanrækslu Skipulagsstofnunar í ferlinu og hún sökuð um að láta undan óeðlilegum þrýstingi Ísafjarðarbæjar. Þá krefst LV þess að Háafell vinni nýja frummatsskýrslu þar sem aðilum býðst á ný að senda inn athugasemdir.

Hafa skal það sem sannara reynist.Í maí í fyrra var von á áliti Skipulagsstofnunar vegna laxeldis Háafells í Ísafjarðardjúpi. Það dróst á langinn og hafði ekki verið gefið út um miðjan júlí þegar áhættumat Hafrannsóknarstofnunar um erfðablöndun var skyndilega kynnt til sögunnar. Áhættumatið frá Hafró setti áform Háafells í algjört uppnám en í þeirri útgáfu matsins var ekki tekið tillit til mótvægisaðgerða gagnvart erfðablöndun.

 

Skipulagsstofnun tilkynnti í fyrrasumar að hún horfði til niðurstaðna áhættumatsins, en fram að þeim tíma höfðu íslensk stjórnvöld skilgreint Ísafjarðardjúp sem fiskeldissvæði og hafði Háafell unnið í góðri trú út frá þeirri staðreynd. En á miðju sumri í fyrra, urðu leikreglur í umsóknarferlinu aðrar. Og það á lokametrum ferlisins. Vegna þessarar óvæntu stöðu varð það úr, að Háafell fengi ráðrúm og tíma til þess að leggja fram frekari gögn um mótvægisaðgerðir, til dæmis vegna mögulegrar erfðablöndunar.

Það kom því verulega á óvart að fá sent álit Skipulagsstofnunar í apríl í vor, án þess að færi hefði gefist á að koma að viðbótargögnum sem þessar breyttu aðstæður vissulega kölluðu á og hafði verið fallist á að Háfell fengi að senda inn. Háafell hafði umsvifalaust samband við stofnunina og benti á að fyrirtækið hefði ekki getað sent inn öll gögn á þessum tíma. Skipulagsstofnun brást hratt við og dró álit sitt til baka svo hafa mætti nýjustu gögn um stöðuna til hliðsjónar þegar að matið yrði birt. Á það hefur verið bent að ekki sé hliðstæða fyrir slíkri afturköllun á áliti en það má jafnframt minna á að ekki er heldur að finna margar hliðstæður við umsóknarferli Háafells, þar sem stjórnvöld breyta leikreglum á lokametrum umsóknarferlisins.

Þær ályktanir sem LV dregur af störfum Skipulagsstofnunar eru því ekki í samhengi við staðreyndir málsins og algjörlega úr lausu lofti gripnar. Þess má geta að Háafell hefur ítrekað boðist til þess að hitta forsvarsmenn LV, bæði fyrr í ferlinu sem og undanfarið til þess að fara yfir stöðu mála og kynna þeim frekar þær lausnir sem geta tryggt farsæla sambúð laxeldis og villtra laxa. Því miður hafa forsvarsmenn LV ekki séð sér fært að hitta forsvarsmenn Háafells en kjósa nú frekar, að því er virðist, að hanna atburðarrás sem er ætlað að grafa undan trausti á fagstofnunum.

Vegna kröfu LV um nýja frummatsskýrslu og athugasemdir þarf eftirfarandi að koma fram. Háafell hefur staðið í umsóknarferli fyrir laxeldi í Ísafjarðardjúpi síðan árið 2011. Á þeim tíma hafa verið haldnir samráðsfundir bæði með almenningi og öðrum hagsmunaaðilum í Ísafjarðardjúpi. Þar hefur verið farið yfir áformin og í mörgum tilvikum hefur eldissvæðum verið hnikað til eða brugðist við með tillögum um þær mótvægisaðgerðir sem best þekkjast erlendis til þess að tryggja sem minnst áhrif af eldinu.
Í öllu ferlinu hafa verið gefnir fjölmargir umsagnarfrestir við áætlanir og skýrslur gerðar þar sem almenningur og hagsmunaaðilar hafa getað komið sínum sjónarmiðum að. Í ofanálag hefur nánast hvert skref Háafells í leyfisferlinu verið kært. Krafa um nýja frummatsskýrslu og umsagnarfrest er því ótrúleg í ljósi þess að fá mál hafa fengið jafn mikla yfirlegu og umfjöllun og áform Háafells um laxeldi í Ísafjarðardjúpi í þau 7 ár sem umsóknarferlið spannar.